Politica de confidențialitate ale magazinului online www.annepopova.com(aici mentionat ca „SHOP”)

Politica de confidențialitate

Prezenta Politica de confidențialitate (”Politica de confidențialitate”) a fost elaborată în deplină concordanță cu Regulamentul General UE privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 2016/679 („GDPR”), și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

În continuare, orice mențiune după cum urmează: ”Magazin”, ”Noi”, ”Nostru” ș.a., se refer la ALTJUWEAR SRL, dar ”Dumneavoastră”, ”Subiect”, ”Dvs”, ”Utilizator”, ”Cumpărător”, ”Client” ș.a.,  se refer la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.annepopova.com

Politica de confidențialitate se aplică tuturor acțiunilor Dvs de utilizare a website-ul www.annepopova.com (”Website”), inclusiv, dar nelimitându-se la accesarea Website-ului și funcționalității, navigarea prin pagini, crearea contului, autentificarea prin rețele sociale, plasarea comenzii, achitarea comenzii și orice altă interacționare Dvs cu Website-ul.

Politica de confidențialitate trebuie să fie citită și acceptată împreună cu Termeni și Condiții și Politica Cookie.

Prin utilizarea în continuare a Website-ului, declarați și confirmați faptul, că aveți cel puțin 18 ani, ați citit și ați înțeles în totalitate Politica de confidențialitate, Politica Cookie, Termeni și Condiții, și consimțiți la prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale Dvs (”Date personale”), în conformitate cu cele menționate politici.

În cazul în care sunteți sub 18 ani, puteți utiliza Website-ul numai cu acordul al unui dintre părinți sau reprezentantului legal. Părintele sau reprezentantul legal este obligat să citească Politica de confidențialitate, Politica Cookie, Termeni și Condiții, și să dea acordul neviciat, expres și liber exprimat la prelucrarea datelor personale sale (precum și minorului), conform dispozițiilor indicate în Politica de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a verifica existența consimțământului din partea părintelui sau reprezentantului legal, utilizând măsurile rezonabile. Persoanele menționate sunt responsabile pentru protecția datelor personale a minorului.

În cazul în care unul dintre părinți sau reprezentantul legal al minorului consideră că datele personale ale minorului au ajuns la Noi fără consimțământul necesar, părintele sau reprezentantul legal este în drept să exercită unul dintre drepturi menționate în Politica de confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a revizui și actualiza periodic Politica de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale operațiunilor și modului în care prelucrăm datele personale Dvs, sau orice modificări survenite în legătura cu cerințe legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Website-ul versiunea actualizată a Politicii de Confidențialitate.

Responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În scopurile descrise mai jos, ALTJUWEAR SRL acționează în calitate de operator de date cu caracter personal, dacă altfel nu este expres prevăzut în Politica de confidențialitate.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs în legătura cu Politica de confidențialitate, Vă rugăm frumos să ne contactați în scris, utilizând următoarele date de contact:

ALTJUWEAR SRL

Cod fiscal: 43442855

mun. Brasov, str.Nicolae Teclu 7 ap 1

România

Email: info@annepopova.com

Tel.: +40774634356

Principii de protecție a datelor cu caracter personal       

Pentru a ne asigura, că prelucrarea datelor personale ale Dvs este conformă legislației aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal, ne bazăm operațiunile de prelucrare pe următoarele principii de bază:

 • Colectarea datelor personale se va efectua numai în scopurile specificate, explicite și legitime;
 • Datele nu vor fi prelucrate de către terți într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, și actualizate (dacă este necesar);
 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate întru-un mod de înaltă securitate;
 • Datele personale nu vor fi transferate terților, inclusiv în afara României, decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul executării comenzilor efectuate;
 • Persoanele cărora li se prelucrează datele au dreptul la informare, acces, rectificare, opoziție, restricționare prelucrării, ștergere, portabilitate, contestare, nesupunerea unei decizii individuale automatizate, justiție.

 

Surse de colectare a datelor cu caracter personal

Colectăm datele personale Dvs direct de la Dvs la etapa plasării comenzii pe Website-ul și/sau la etapa înregistrării contului personal pe Website-ul.

În cazul în care ați ales să deschideți contul personal prin logarea cu rețele sociale proprii, e.g. Facebook, Google, noi vom colecta datele personale din profilul Dvs respectiv, transferate către noi de rețele sociale respective.

În acest caz, Dvs î-și exprimați un consimțământ liber, expres și necondiționat la prelucrarea datelor Dvs din profilul social respectiv. Conform politicilor de confidențialitate ale rețelelor sociale și funcționalității lor de logare, Dvs controlați volumul și natura informațiilor transferate către noi.

Pentru a vă familiariza cu politici de confidențialitate ale Facebook și Google, Vă rugăm frumos, să vizitați:

 

În orice caz, noi nu prelucrăm datele personale ale Dvs în afara celor necesare prestării serviciilor noastre, în conformitate cu dispozițiile Politicii de confidențialitate de mai jos.

 

Categorii de date cu caracter personal colectate și scopuri de prelucrare a acestora

Date cu caracter personal înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă, și care poate direct sau indirect duce la identificarea persoanei vizate.

Datele personale ale Dvs pot fi preluate direct de la Dvs sau în mod automatizat, dacă ele se refer la dispozitivul, trafic sau modul de utilizare a Website-ului de către Dvs.

 

Datele personale colectate de către Noi includ:

Nume, Prenume, Email, Parola, Telefon, Adresa poștală, Adresa de facturare (invoice), Date de utilizare și/sau sesiune, Date de trafic, Date bancare (nume, prenume deținătorului cardului bancar, numărul cardului, CVC și data de expirare a cardului bancar), Date despre dispozitivul utilizat, Date despre comenzi, alte date necesare îndeplinirii scopurilor menționate de mai jos, conform legislației în vigoare, după caz.

 

Scopurile, pentru care colectăm datele personale susmenționate:

În general, reieșind din natura relațiilor între Dvs și magazinul nostru, pentru a asigura executarea corespunzătoare a comenzii plasate de către Dvs, precum și pentru a ne conforma cu legislația aplicabilă în vigoare, scopurile pentru care colectăm datele personale ale Dvs pot include următoarele:

 

 • Pentru crearea contului: Nume, Prenume, Email, Parola;
 • Pentru crearea contului cu autentificarea prin rețele sociale: ID, Username, Nume, Prenume, Email;
 • Pentru procesarea comenzii: Nume, Prenume, Email, Telefon, Adresa poștală și/sau de facturare (invoice), Date bancare, Date de utilizare și/sau sesiune, Informații suplimentare, după caz.
 • Pentru păstrarea istoriei comenzii: Tipul produsului, Data comenzii, Prețul comenzii, alte date specifice comenzii Dvs, după caz;
 • Pentru marketing direct: Nume, Prenume, Email, Tipul și Prețul produsului comandat, date de utilizare și/sau sesiune, Date de trafic, Date despre dispozitivul utilizat;
 • Pentru recepționarea sugestiilor, soluționarea reclamațiilor și oferirea asistenței privind comenzile plasate: Nume, Prenume, Adresa poștală și/sau de facturare (invoice), Data comenzii, Tipul și Prețul produsului comandat, alte date necesare, după caz.
 • Pentru recepționarea sugestiilor, soluționarea reclamațiilor și oferirea asistenței privind comenzile plasate dacă vă adresați la noi prin rețele sociale: Nume, Prenume, Adresa poștală și/sau de facturare (invoice), Imaginea de pe profilul social, Data comenzii, Tipul și Prețul produsului comandat, alte date necesare, după caz.
 • Pentru a asigura funcționalitatea corectă a Website-ului: Date de utilizare și/sau sesiune, Date de trafic, Date despre dispozitivul utilizat.

 

Astfel, prelucrarea datelor personale ale Dvs pentru scopuri susmenționate este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract la distanță (unei comenzi), între magazinul nostru și Dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală.

 

Detalii specifice activităților de marketing direct:

În scopul furnizării serviciilor și/sau produselor cele mai avantajoase și potrivite pentru Dvs, noi Vă vom trimite oferte promoționale utilizând datele de contact ale Dvs.

Trimiterea ofertelor promoționale poate fi efectuată prin SMS, email și/sau rețele sociale, dar numai cu consimțămîntul Dvs neviciat, expres și liber exprimat la primirea ofertelor promoționale.

 

Ofertele promoționale pot fi trimise în baza analizării interacțiunii Dvs cu Website-ul, precum și istoricului comenzilor, datelor de utilizare și/sau sesiune, datelor de trafic, datelor despre dispozitivul utilizat.

În acest sens, Dvs veți fi supuși activității de ”profiling”, care constă în analiza interacțiunii Dvs cu Website-ul și serviciile și/sau produsele noastre, pentru a identifica și pentru a vă oferi servicii și/sau produse cele mai potrivite și avantajoase pentru Dvs.

Menționăm, că activitatea de profiling (analiza comportamentului Dvs) se efectuează numai în baza consimțămîntul Dvs neviciat, expres și liber exprimat la o astfel de prelucrare.

 

În cazul în care nu doriți să primiți oferte promoționale și/sau să nu fiți supuși analizei comportamentului Dvs, ne puteți contacta prin datele de contact indicate mai sus și să solicitați sistarea parțială sau totală a prelucrării datelor personale ale Dvs în scopul marketingului direct.

Atenționăm, că noi î-și rezervăm dreptul să trimitem Dvs mesaje, care sunt necesare și specifice activității noastre, contractului încheiat între magazinul nostru și Dvs, precum și care sunt impuse de legislația în vigoare (e.g. mesaje privind modificarea Politicii de confidențialitate, modificarea stării comenzii, disponibilitatea produselor comandate, schimbarea termenelor de livrare și etc.).

 

Temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Noi prelucrăm datele personale ale Dvs, bazându-se pe următoarele temeiuri legale de prelucrare:

 • Consimțământul (e.g. pentru crearea contului);
 • Executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia (e.g. pentru executarea comenzii);
 • Îndeplinirea unei obligații care îi revine operatorului conform legii (e.g. pentru facturarea comenzii);
 • Executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal
 • Realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terțului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertățile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal (e.g. apărarea intereselor proprii).

 

Loc de prelucrare și transmitere datelor cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dvs cu caracter personal pe teritoriul României și Federației Ruse pe serverele ce aparțin noi și/sau partenerilor noștri.

Cu toate acestea, vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard elaborate de către Noi.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Dvs, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

Perioada de stocare și de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale ale Dvs sunt prelucrate pe perioada necesară atingerii scopurilor pentru care ele au fost colectate.

 

 

Astfel, perioada de prelucrare a datelor personale este:

 • Pentru încheierea și executarea unui contract la distanță (unei comenzi) – din momentul plasării și preluării comenzii până la momentul finalizării executării a acesteia;
 • Pentru îndeplinirea prescripțiilor autorităților publice competente – pe perioada necesară îndeplinirii prescripțiilor;
 • Pentru realizarea unui interes legitim al operatorului – pe perioada necesară realizării al unui astfel de interes legitim al operatorului.

 

După expirarea termenelor menționate, datele personale sînt păstrate în forma arhivată conform legislației în vigoare, dar nu mai puțin decât 3 ani din momentul încetării prelucrării, perioada fiind necesară pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre și/sau partenerilor noștri, conform termenelor de prescripție.

 

Atenționăm, că prelucrarea și stocarea datelor personale Dvs poate fi efectuată pentru o perioadă mai îndelungată în cazul, în care ne-ați dat consimțământul Dvs liber, expres și necondiționat pentru o astfel de prelucrare și/sau stocare.

 

În cazuri excepționale, prevăzute de legislația în vigoare, putem să păstrăm datele personale Dvs pentru o perioadă mai îndelungată în cazul în care suntem obligați să executăm o obligație legală și/sau prescrisă de către autoritățile competente de stat.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele personale ale Dvs nu vor fi dezvăluite terților neautorizați.

Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă, putem dezvălui datele personale ale Dvs către următoarele terți:

 • reprezentanții legali ai Dvs;
 • autorități publice centrale/locale, dacă dezvăluirea se datorează unei obligații legale (e.g. organe de urmărire penală, serviciul fiscal de stat, etc.);
 • partenerii contractuali ai noastre (e.g. procesatori de plăți);
 • furnizorii de servicii (e.g. servicii de transport, curierat, audit financiar);
 • societăți bancare;
 • furnizorii serviciilor de reprezentare în justiție (e.g. avocați, companii de consultanță juridică).

 

În acest sens, noi implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate necesare dezvăluirii legale, conforme și securizate a datelor personale ale Dvs către terți, și urmărim ca datele personale ale Dvs să fie ulterior prelucrate în strictă conformitate cu scopurile pentru care ele au fost transmise terților.

 

Protejarea și securitatea datelor personale ale Dvs

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei de E-commerce.

Transmiterea datelor personale ale Dvs se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor.

 

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi VivaWallet. Orice informaţii privitoare la confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal la etapa efectuării plăților prin procesatorul de plăți VivaWallet poate fi găsită pe https://www.vivawallet.com/ro_ro/terms-and-conditions  sau solicitată pe https://www.vivawallet.com/ro_ro/contact .

 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele personale ale Dvs, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie vizualizate şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Drepturile Dvs privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de subiect al datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat: aveți posibilitatea să obțineți informații despre prelucrarea datelor;
 • Dreptul de acces: aveți posibilitatea să accesați copii ale oricăror date, care au fost colectate sau obținute de operatorul de date și/sau persoana împuternicită de operator;
 • Dreptul de rectificare: aveți posibilitatea să solicitați rectificarea datelor inexacte, operatorul de date cu caracter personal fiind obligat să-le corecteze;
 • Dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să prezentați obiecții privind modul în care sunt gestionate datele și să solicitați sistarea acțiunilor ulterioare;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți posibilitatea să solicitați sistarea prelucrării a datelor într-un anumit mod sau sistarea completă a prelucrării ulterioare;
 • Dreptul la ștergere: aveți posibilitatea să solicitați ștergerea cât mai curând posibil a datelor de către operatorul de date sau de către persoana împuternicită;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți posibilitatea să solicitați accesul la datele colectate într-un format digital compatibil cu varietate de dispozitive;
 • Dreptul la contestare: aveți posibilitate să vă adresați la CNPDCP privind prelucrarea neconformă a datelor de către operatorul de date sau persoana împuternicită;
 • Dreptul de a nu fiți supuși unei decizii individuale: aveți posibilitatea să cereți anularea, în totalitate sau în parte, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturile şi libertățile dumneavoastră, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor și destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul şi etc.;
 • Dreptul la accesul la justiție: aveți posibilitatea să sesizați instanța de judecată pentru repararea eventualilor prejudiciilor materiale și/sau morale, cauzate de prelucrarea a datelor dumneavoastră.

 

Menționăm, că în urma adresării către noi în vederea sistării prelucrării datelor personale ale Dvs, ele pot fi transformate în date complet anonime, și pot fi utilizate ulterior în scopuri statistice și/sau analitice, asigurând că identificarea ulterioară a Dvs este imposibilă.